Projekt Unijny

Fabryka Okien „ Spectrum” Sp. z o.o.

Realizuję projekt pt. „Innowacyjne rozwiązania produkcyjne w Fabryce Okien „Spectrum” Sp. z o.o. jako rezultat wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych dla przedsiębiorstwa przez jednostkę naukową, prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wdrożenia innowacji, a przez to zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Planowane efekty:

Projekt w znaczący sposób wpłynie na rozwój Fabryki Okien „ Spectrum” jako dostawcy innowacyjnych rozwiązań procesowych.

Wartość projektu:

1 812 097,50  zł

Wkład Funduszy Europejskich:

883 950,00 zł