PROFESJONALIŚCI Z DOŚWIADCZENIEM

Od 2000 roku jesteśmy największym producentem stolarki budowlanej w regionie
i liczącym się na terenie kraju.

SYSTEMY OKIENNE z PCV i ALUMINIUM
NAJNOWSZEJ GENERACJI

- tysiące zrealizowanych projektów i umów
- najwyższy poziom komfortu użytkowania
- łatwa pielęgnacja
- wysoka oszczędność energii

NIETYPOWE PROJEKTY

Indywidualne rozwiązania spełniające wymagania:
- architektów
- projektantów
- inwestorów

NOWOCZESNE SYSTEMY ALUMINIOWE
OKIENNO-DRZWIOWE

Współpraca z największym w kraju producentem systemów aluminiowych
gwarantuje najnowsze rozwiązania konstrukcyjne

KOMPLEKSOWOŚĆ USŁUG

- fachowe doradztwo,
- pomiar,
- montaż,
- gwarancja

Projekt na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych

logo_unia

Informujemy, że Fabryka Okien „SPECTRUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt, którego celem jest wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, przeprowadzonych dla przedsiębiorstwa przez jednostkę naukową.

Rezultatem realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia będzie w szczególności wdrożenie innowacji produktowej w formie inteligentnych drzwi wejściowych panelowych oraz udoskonalenie dotychczasowych produktów z aluminium.

Kolejnym efektem projektu będzie wdrożenie innowacji organizacyjnej, przejawiającej się m.in. zwiększeniem jakości, elastyczności i automatyzacji produkcji.

Wartość projektu wynosi 3 442 348,56 PLN, w tym udział Funduszy Europejskich: 1 573 955,01 PLN.

plakat_unia_3

Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.

Fabryka Okien SPECTRUM otrzymała dotację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach  złożonego projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o.o.

Program operacyjny: POPW.00.00.00. Program Operacyjny Polska Wschodnia

Oś priorytetowa: POPW.01.00.00. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Dofinansowanie: 311 142,63 PLN

Innowacyjne rozwiązania produkcyjne w Fabryce Okien „Spectrum” Sp. z o.o. jako rezultat wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych

Fabryka Okien „ Spectrum” Sp. z o.o.

Realizuję projekt pt. „Innowacyjne rozwiązania produkcyjne w Fabryce Okien „Spectrum” Sp. z o.o. jako rezultat wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych dla przedsiębiorstwa przez jednostkę naukową, prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wdrożenia innowacji, a przez to zdobycia przewagi konkurencyjnej na rynku.

Planowane efekty:

Projekt w znaczący sposób wpłynie na rozwój Fabryki Okien „ Spectrum” jako dostawcy innowacyjnych rozwiązań procesowych.

Wartość projektu:

1 812 097,50  zł

Wkład Funduszy Europejskich:

883 950,00 zł